Lokale Realisaties

Groen lanceert oprichting klimaatraad

Op voorstel van Groen keurde de gemeenteraad de oprichting van een gemeentelijke klimaatraad goed. Daarmee spoort deze oppositiepartij het bestuur aan om haar inwoners te betrekken bij de uitwerking van klimaatactieplannen. 

 • Groen lanceert oprichting klimaatraad

  Op voorstel van Groen keurde de gemeenteraad de oprichting van een gemeentelijke klimaatraad goed. Daarmee spoort deze oppositiepartij het bestuur aan om haar inwoners te betrekken bij de uitwerking van klimaatactieplannen. 

 • Ondersteuning zwerfvuilvrijwilligers

  Boutersem gaat vrijwilligers die zwerfvuil opruimen actief ondersteunen. De gemeenteraad keurde op donderdag 31 januari een voorstel van de Groenfractie in die zin unaniem goed.

  Het was inwoner Veerle Roosens die de kat de bel aan bond via een Facebookbericht. "Ik wandel regelmatig met mijn hond Lucy in de natuur. Ik stoor me echt enorm aan alle troep die onze prachtige natuur ontsiert.", aldus Roosens. "Ik vind écht dat het zwerfvuilprobleem meer aandacht verdient. Als iedereen op zijn dagelijkse wandeling wat zwerfvuil meeneemt, zou de omgeving er veel properder bij liggen."

 • Realisatie - Boutersem krijgt de bouwmeesterscan

  Bouwmeesterscan?

  In 2017 Op 21 december 2017 lanceerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck reeds een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de “Bouwmeester Scan”. Dit is een nieuw middel ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. De Vlaamse Bouwmeester wil de gemeenten helpen een beleid hieromtrent uit te stippelen.

 • Knelpuntenkaart Verkeer & Mobiliteit

  Op de dorpsdialoog verkeer & mobiliteit creeerde Groen samen met de inwoners een verkeersknelpuntenkaart van Boutersem

 • Sociale correctie forfaitaire afvaltaks

  Het gemeentebestuur halveerde de forfaitaire afvaltaks voor alleenstaanden na aanzet van Groen.

 • Realisatie - Statiegeldalliantie op voorstel van Groen

  Op aangeven van Groen treedt Boutersem toe tot de Statiegeldalliantie

 • Realisaties

  Ook in Boutersem kan het anders en werkt Groen.

 • Voorstel - Gezonde maaltijden op school

  Op 1 juni 2017 werden in de gemeenteraad de lastvoorwaarden, raming en gunningswijze besproken voor de levering van warme maaltijden op de gemeentelijke basisschool. Groen Boutersem heeft met gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe tegen het bestek gestemd omwille van de volgende redenen:

 • Realisatie - Laadpalen elektrische auto's

  Na lang aandringen bij de meerderheid haalt Groen Boutersem zijn slag thuis om oplaadpalen voor elektrische wagens te installeren. Op 28 april keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed voor de installatie van oplaadstations voor elektrische wagens. De firma EV Point Invest zal de palen plaatsen op de vernieuwde parking op de Kerkomsesteenweg.

  Oppositiepartij Groen is blij met de beslissing. “We ijveren al sinds het begin van de legislatuur voor mobiliteitsmaatregelen die de uitstoot van CO2 reduceren”, luidt het. “Vorig jaar waren de geesten blijkbaar nog niet rijp, want de gemeenteraad wees ons voorstel toen af. Groen is echter blijven aandringen en ziet de installatie van de oplaadpalen als een eerste stap richting duurzaam vervoer.”

 • Voorstel - Aanpassing forfaitaire afvaltaks

  Tussenkomsten van Tom Van Vlierberghe in verband met de forfaitaire afvaltaks die ingevoerd werd en sociale correcties.