Sociale correctie forfaitaire afvaltaks

29 Maart 2018

Sociale correctie forfaitaire afvaltaks

Het gemeentebestuur halveerde de forfaitaire afvaltaks voor alleenstaanden na aanzet van Groen.

Bij de invoering van deze belasting had Groen Boutersem al heel wat bedenkingen.  We herhaalden onze kritiek sinds de invoering in 2014.  In de laatste editie van de Groenkrant brachten we dit nog onder de aandacht.  We zijn dan ook tevreden dat het gemeentebestuur na twee jaar deels onze opmerkingen volgt.

In de eerste plaats moet de nadruk liggen op het 'de vervuiler betaalt' principe. Deze forfaitaire taks houdt hiermee geen rekening. Ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval moet deze taks betaald worden. Dit ontmoedigt mensen die hun afval willen beperken.

Daarnaast hadden we vragen bij de sociale correctie.  We vroegen toen om een toekenning op basis van inkomen. Dit kan eenvoudig zonder al teveel administratieve rompslomp voor burgers en gemeente via een attest van verhoogde tegemoetkoming (het vroegere omnio-statuut of wigw-statuut).  De automatische toekenning voor alleenstaanden is een stap in de goede richting maar sluit nog heel wat mensen met een beperkt inkomen uit.  Een sociale correctie op basis van inkomen lijkt ons de enige rechtvaardige maatregel.