Realisatie - Statiegeldalliantie op voorstel van Groen

07 Maart 2018

Realisatie - Statiegeldalliantie op voorstel van Groen

Op aangeven van Groen treedt Boutersem toe tot de Statiegeldalliantie

Zwerfafval… ook nog steeds in Boutersem

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Dat is in Boutersem helaas ook nog steeds het geval: in de straten, bermen, velden en de mooie Boutersemse natuur liggen nog veel plastic flessen en blikjes. Dit soort afval uit drankverpakking is momenteel verantwoordelijk voor zo’n 40% van het zwerfvuil.

Statie...wat?

De Statiegeldalliantie is het initiatief dat de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen vraagt. Op die manier biedt ze een helder antwoord op de  groeiende vraag van veel burgers en organisaties in Vlaanderen naar een eerlijke en structurele oplossing tegen zwerfafval.

De Statiegeldalliantie verenigt reeds verschillende maatschappelijke organisaties, lokale overheden en burgerinitiatieven die gezamenlijk hun stem laten horen voor de invoering hiervan. De laatste maanden werd het maatschappelijk draagvlak voor de invoering groter en groter: ondertussen traden al 88 Vlaamse gemeenten toe tot de statiegeldalliantie alsook diverse verenigingen als Test Aankoop, KVLV, Ecopower... . De druk op de Vlaamse overheid wordt op die manier opgedreven.

Voorstel van Groen voor toetreding van Boutersem tot Statiegeldalliantie

Zwerfafval leidt ook in Boutersem duidelijk tot grote ergernis bij de inwoners, organisaties en het gemeentebestuur zelf. Zowel de dorpskernen, de natuur, als de landbouwgebieden zijn immers niet gebaat met zwerfvuil.

Op de gemeenteraad van donderdag 7 maart 2018 diende Tom Van Vlierberghe, gemeenteraadslid voor Groen een motie in voor de toetreding tot de Statiegeldalliantie. De gemeenteraadsleden stemden unaniem vóór deze toetreding. De toetreding betekent evenwel niet dat het selectief ophalen van PMD en zachte plastics gewoonweg verdwijnt.

Groen is zeer tevreden met deze gemeenteraadsbeslissing. De partij verwacht dat naast burgers en organisaties ook de Vlaamse overheid zijn steentje bijdraagt voor een proper grondgebied en een effectieve bescherming van het leefmilieu. Statiegeld op blikjes en plastic flessen is volgens Groen hierin een essentieel onderdeel om te komen tot een aanzienlijke vermindering van het zwerfafval in de gemeente. De invoering zal ook zorgen voor een vermindering van de gemeentelijke kost voor de opruim van zwerfafval, aangezien de belastingbetaler hier nu voor opdraait.