Tom Van Vlierberghe

19 Juni 2018

Tom Van Vlierberghe

Lijstduwer

Onze lijstduwer, Tom Van Vlierberghe, is ons huidig gemeenteraadslid die op een enthousiaste, kritische en toch positief opbouwende manier oppositie voert. Hij wil samen bouwen aan een veiliger, ecologischer en socialer gemeentelijk beleid in Boutersem. Dankzij groene voorstellen die via hem op tafel kwamen werd er reeds gewerkt aan een duurzamer Boutersem. Hij pleit o.m. voor gezonde schoolmaaltijden, een degelijk mobiliteitsplan met zone 30 in de dorpskernen, een ambitieus klimaatplan en meer en tijdige informatie naar en participatie van inwoners bij het nemen van beslissingen die een invloed hebben op hun leven.

Als inwoners bereid zijn zich in de gemeente te engageren, moeten ze ook een prominente plaats krijgen in de beslissingsorganen. Vandaar ook de keuze om gedreven mensen naar voor te schuiven. Samen met hen wil ik werken aan een duurzame leefomgeving waar het aangenaam vertoeven is voor elke inwoner en bezoeker van Boutersem.

“Samen met de inwoner wil ik me inzetten voor ons dorp, Boutersem. We zorgen ervoor dat wonen betaalbaar blijft en gaan spaarzaam om met de schaarse ruimte. Samen zetten we in op natuur en geven we kleinschalige landbouw met respect voor mens en milieu de plaats die het verdient, dicht bij ons. Ik wil jouw mening horen als er beslissingen worden genomen over de buurt waar je leeft, over de school van de kinderen of waar precies dat fietspad moet komen.”

Na zes jaar oppositie wil Tom nieuwe talenten de kans geven om in de gemeenteraad of het college mee te strijden voor een menselijker, eerlijker en gezonder beleid.