Boutersem 2018 - speerpunten

24 September 2018

Boutersem 2018 - speerpunten

Op de facebookpagina Boutersem 2018 werd er volgende vraag gesteld naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018: Geef maximum 2 punten uit jullie programma die zeker moeten opgenomen worden in een bestuursakkoord, anders stappen jullie niet in de meerderheid.

Antwoord van Hannelore De Schuyteneer, campagneleidster en kandidaat voor Groen Boutersem:

De rode draad doorheen het programma van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is ruimtelijke ordening, de klimaatdoelstellingen en open communicatie. In ons programma beschrijven we vijf belangrijke speerpunten. De twee welke we zéker willen meenemen naar een meerderheid zijn ‘Veilige fiets- en wandelwegen op mensenmaat’ en ‘Sterke wisselwerking tussen inwoner en gemeente’.

Veilige fiets- en wandelwegen op mensenmaat

Boutersem scoort ontzettend laag met betrekking tot verkeersveiligheid. Volgens de gemeentemonitor vindt slechts 15% van onze inwoners het veilig genoeg om hun kinderen alleen door het verkeer te sturen. Dit is een dramatisch laag cijfer en betekent dat de uitbouw van verkeersveilige wegen dé belangrijkste uitdaging wordt van de volgende legislatuur.

Groen wil een  globaal en samenhangend mobiliteitsbeleid waarbij de focus gelegd wordt op de wandelaars (stappers), fietsers (trappers) en pendelaars. Het aanleggen van gesubsidieerde fietspaden is slechts het begin. Groen wil alle ontbrekende schakels in veilige fiets- en wandelwegen wegwerken. Dus ook het uitbreiden en verspreiden van een tragewegenplan voor heel Boutersem hoort hier bij en het bepalen van snelheidslimieten voor het gemotoriseerd verkeer afhankelijk of er al dan niet een (verhoogd) fiets- en wandelpad naast de weg ligt. Op die manier moet iedereen de kans krijgen om zich duurzaam, veilig en zelfstandig te verplaatsen.

Sterke wisselwerking tussen inwoner en gemeente

Inwoners worden in Boutersem te weinig geïnformeerd, laat staan betrokken bij belangrijke beleidsbeslissingen. Een slecht voorbeeld hiervan is de verkaveling van de Valkenberg 2 site. De communicatie hieromtrent werd volledig overgelaten aan de bouwpromotor. Nochtans heeft een dergelijk groot project een enorme impact op de omwonenden: de hoogbouw welke het zicht beperkt, de open ruimte die schaarser wordt en een groeiende bevolkingsdichtheid met een directe toename aan verkeer in de woonkernen.

In zo’n situatie wil Groen inwoners meer informeren, betrekken en een kans bieden op (weder)woord. Want een gemeente bouw je niet alleen, je doet dat samen. Bestuur, inwoners, verenigingen en ondernemingen zijn geen gescheiden werelden. We willen allemaal hetzelfde bereiken: een aangenaam Boutersem waar het goed leven, wonen en spelen is. Groen heeft daarom de ambitie om de volgende legislatuur de wisselwerking tussen bestuur en inwoner te versterken en meer structureel uit te bouwen.