Transparantie & Participatie

25 Juni 2018

Transparantie & Participatie

Een wederkerig en initiatiefnemend communicatiebeleid in het participerende Boutersem met een sterke wisselwerking tussen gemeente en Boutersemnaar. Open en transparante communicatie omtrent het beleid met ruimte voor inspraak en enthousiaste ondersteuning van burgerinitiatieven. Want het zijn de Boutersemnaren die samen met het bestuur een duurzamere omgeving kunnen opbouwen.

EEN GESLOTEN BESTUUR ZORGT VOOR WEINIG BETROKKENHEID.

Inwoners worden steeds mondiger. Ze wensen daarom vanaf het begin meer betrokken te worden en willen meer inspraak bij de beslissingen van het bestuur. Boutersemnaren merken echter op dat er nog steeds weinig transparantie is vanuit het gemeentebestuur, waardoor ze zich minder betrokken voelen en waarop ook minder participatie uit eigen initiatief volgt.

Dit kan volgens Groen anders! Want het bestuur, inwoners, verenigingen en ondernemingen zijn ook geen gescheiden werelden. Allen willen hetzelfde doel bereiken: een aangenaam Boutersem om in te leven, te werken en onze vrije tijd nuttig te besteden. Beleid maak je dus niet alleen, je maakt het samen! Om inwoners meer te betrekken heeft het gemeentebestuur enkele instrumenten in handen: een gemeente kan haar inwoners proactief informeren over het gevoerde beleid. Verder kunnen inwoners de beslissingen en uitvoeringen van het gemeentebestuur raadplegen.

Speerpunt 3 – Sterke wisselwerking tussen inwoner en gemeente

Een volgende stap is dat inwoners, verenigingen en handelaar dan actief betrokken worden bij politieke beslissingen en uitvoeringen. Tot slot kan een gemeentebestuur de bestaande adviesraden en burgerinitiatieven actief ondersteunen.

Groen merkt helaas op dat het huidige gemeentebestuur momenteel teveel kansen laat liggen om met deze beleidsinstrumenten transparant te zijn naar de inwoners en hen actief te betrekken bij het beleid.