Thema's

Mobiliteit & Verkeer

Een sterk en geordend mobiliteitsbeleid in het verkeersveilige Boutersem. Hier kunnen we ons op een aangename manier verplaatsen te voet en met de fiets op weg naar school, werk, winkel of sociale activiteiten. Een gemeente waarin kinderen veilig alleen op weg durven en onze omgeving opnieuw een ontmoetingsplaats wordt.

 • Mobiliteit & Verkeer

  Een sterk en geordend mobiliteitsbeleid in het verkeersveilige Boutersem. Hier kunnen we ons op een aangename manier verplaatsen te voet en met de fiets op weg naar school, werk, winkel of sociale activiteiten. Een gemeente waarin kinderen veilig alleen op weg durven en onze omgeving opnieuw een ontmoetingsplaats wordt.

 • Klimaat & Afval

  Een doordacht en verantwoord milieu- en afvalbeleid in het klimaatvriendelijke Boutersem. Hier is het aangenaam leven tussen de vruchtvolle velden voor kweek en teelt vrij van zwerfafval en sluikstorten. De gemeente geeft het voorbeeld op vlak van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Boutersem is een ecologisch energieke gemeente waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en waar het de gewoonte is dat we elkaar ontmoeten, elkaar helpen of kleren, boeken en allerhande materialen delen.

 • Transparantie & Participatie

  Een wederkerig en initiatiefnemend communicatiebeleid in het participerende Boutersem met een sterke wisselwerking tussen gemeente en Boutersemnaar. Open en transparante communicatie omtrent het beleid met ruimte voor inspraak en enthousiaste ondersteuning van burgerinitiatieven. Want het zijn de Boutersemnaren die samen met het bestuur een duurzamere omgeving kunnen opbouwen.

 • Sociaal beleid

  Een ondersteunend en welvarend sociaal beleid in het kansrijke Boutersem. Hier heeft iedereen zijn unieke plaats, iedereen is thuis en niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Een warme en solidaire gemeente waar we oog hebben voor elkaar, zorgen dat iedereen mee kan en die toegankelijk is zowel fysiek als virtueel.

 • Wonen

  Een gestructureerd en menswaardig woonbeleid in het betaalbare Boutersem. Hier kan de Boutersemnaar zijn of haar omgeving zelf mee creëren met behulp van het bestuur. Een gemeente waarin iedereen een leven lang kwaliteitsvol kan wonen op een energie- en klimaatneutrale manier en waar iedereen toegang heeft tot vrijetijdsbesteding.