Mobiliteit & Verkeer

28 Juni 2018

Mobiliteit & Verkeer

Een sterk en geordend mobiliteitsbeleid in het verkeersveilige Boutersem. Hier kunnen we ons op een aangename manier verplaatsen te voet en met de fiets op weg naar school, werk, winkel of sociale activiteiten. Een gemeente waarin kinderen veilig alleen op weg durven en onze omgeving opnieuw een ontmoetingsplaats wordt.

BOUTERSEM SCOORT LAAG VOOR VERKEERSVEILIGHEID

Boutersem doet het volgens de recente gemeentemonitor ronduit slecht wat betreft de infrastructuur van fiets- en wandelwegen. In Boutersem vindt amper 15% van de inwoners het verkeer veilig genoeg om kinderen alleen op weg naar school te laten gaan. Onze gemeente is de op één na laagst scorende Vlaamse leerling. Dit kan volgens Groen anders!

De weg is nog lang. Terwijl het aantal ongevallen in de ons omliggende gemeenten zoals Tienen en Bierbeek de voorbije tien jaar met 20% daalde, blijft het aantal ongevallen in Boutersem quasi gelijk. We merken dat het bevolkingscijfer in onze gemeente blijft toenemen en de wagen gebruikt wordt voor korte ritten wat beide een rechtsreekse impact heeft op de CO2- en fijnstofmetingen. Dit resulteert in een ongezonde omgevings- en luchtkwaliteit in onze woonomgevingen.

Speerpunt 1 - Veilige fiets- en wandelwegen op mensenmaat

Groen wil werk maken van veilige fiets- en wandelwegen op maat van de meest kwetsbare weggebruikers. Iedereen moet zich duurzaam, veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. We stemmen onze wegen af op kinderen, senioren en personen met een beperkte mobiliteit. We voeren het STOP-principe echt uit met in de eerste plaats aandacht voor Stappers, Trappers en Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. Groen wil een veiligere en gezondere omgeving creëren waarbij we het aantal verkeersslachtoffers tegen 2020 kunnen halveren.

Samen met u wil Groen bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder mobiliteitsbeleid.