Sociaal beleid

19 Juni 2018

Sociaal beleid

Een ondersteunend en welvarend sociaal beleid in het kansrijke Boutersem. Hier heeft iedereen zijn unieke plaats, iedereen is thuis en niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Een warme en solidaire gemeente waar we oog hebben voor elkaar, zorgen dat iedereen mee kan en die toegankelijk is zowel fysiek als virtueel.

ACTUELE UITDAGINGEN BINNEN ONZE SOCIALE SAMENLEVING.

We merken dat er weinig geïnvesteerd wordt op vlak van de sociale samenleving in Boutersem terwijl cijfers aantonen dat 2.3 miljoen mensen in België leven met het risico op armoede. De integratie van OCMW en gemeente vormt een opportuniteit om de structurele sociale vertaling in elk beleidsdomein te garanderen. De integratie mag echter geen uitholling van het sociaal beleid betekenen. Ook moet er meer ingezet worden op een breed en diep verankerd lokaal sociaal beleid.

Speerpunt 5 - Thuisomgeving van jong tot oud

In Boutersem werd er momenteel op belangrijke sociale aspecten van het samenleven bespaard, denk maar aan de stevige vermindering van de mantelzorgpremie. Het gemeentebestuur van Boutersem ondersteunt wel enkele dorpsaangelegenheden zoals het maandelijks dorpsrestaurant van het OCMW, de gratis lezingen in de gemeentelijke bibliotheek of de zwerfvuilacties van de Jeugdraad. Kleinere acties, evenementen of projecten van een groep inwoners of individu blijven onbekend of zien het daglicht niet. Daarenboven merken we dat echte investeringen tegen (kans)armoede uit blijven terwijl er wel enkele symbolische acties volgden zoals het kansarmoedecharter bij de sportclubs.

Dergelijke acties zijn belangrijk, maar voor Groen kan het anders en ambitieuzer!