Klimaat & Afval

27 Juni 2018

Klimaat & Afval

Een doordacht en verantwoord milieu- en afvalbeleid in het klimaatvriendelijke Boutersem. Hier is het aangenaam leven tussen de vruchtvolle velden voor kweek en teelt vrij van zwerfafval en sluikstorten. De gemeente geeft het voorbeeld op vlak van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Boutersem is een ecologisch energieke gemeente waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en waar het de gewoonte is dat we elkaar ontmoeten, elkaar helpen of kleren, boeken en allerhande materialen delen.

GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING & MILIEUVERVUILING OOK IN BOUTERSEM ZICHTBAAR

Transport en huisvesting zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel van CO2-uitstoot. Hierdoor warmt onze aarde op en versnelt de klimaatverandering. Hete zomers kennen enerzijds lange droogtes met watergebrek en anderzijds hevige onweerbuien met wateroverlast en stevige rukwinden. Ook wij ondervinden in Boutersem jaar na jaar de gevolgen hiervan. Straten staan blank, kelders lopen onder, dakpannen vliegen weg en bomen vallen om. Dit gaat gepaard met heel wat schade. Inwoners verliezen hun waardevolle spullen. Oogsten gaan verloren en leveren een onzekere (financiële) situatie op voor onze landbouwers.

Speerpunt 2 - Lokale circulaire economie van afval, energie en landbouw

Boutersem kampt ook met zwerfvuiloverlast en dit probleem werd naast mobiliteit het meest benoemd tijdens onze deur-aan-deuracties. Zwerfvuil is immers duidelijk zichtbaar. 40% van het zwerfvuil bestaat uit PET-flessen en drankblikjes. Ook wegwerpplastiek zoals winkelzakjes, rietjes en snoepverpakking komen vaak in onze omgeving terecht. Naast dit zwervend afval treffen we ook allerhande afvalmateriaal in de natuur aan. Dat gaat dan van groenafval en dozen rommel tot autobanden en grote lappen bedrijfsplastiek, sluikstorten dus.

In december 2014 ondertekende Boutersem het Buurgemeesterconvenant en beloofde hiermee 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om dit te realiseren werd een lokaal klimaatplan opgesteld met enkele kortetermijndoelstellingen.

Groen weet dat dit anders, ambitieuzer en toch haalbaar kan!