Wonen

19 Juni 2018

Wonen

Een gestructureerd en menswaardig woonbeleid in het betaalbare Boutersem. Hier kan de Boutersemnaar zijn of haar omgeving zelf mee creëren met behulp van het bestuur. Een gemeente waarin iedereen een leven lang kwaliteitsvol kan wonen op een energie- en klimaatneutrale manier en waar iedereen toegang heeft tot vrijetijdsbesteding.

ONZE WOONRUIMTE WORDT KLEINER ÈN DUURDER.

In Boutersem kennen we in twintig jaar tijd een grote daling van open ruimte. Verkavelingen nemen onze omgeving over en het bevolkingscijfer van onze gemeente stijgt. We delen een even grote gemeente met meer mensen, waardoor onze woonruimtes dus verkleinen. En net ook omdat ruimte schaarser wordt, wordt het huren, kopen of het bouwen van een kwaliteitsvol huis ook een pak duurder.

Speerpunt 4 - Een leven lang betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Steeds meer mensen worden hiermee geconfronteerd. Denk maar aan jonge mensen die in eigen dorp van start willen gaan of samengestelde gezinnen die een gepast huis zoeken. Tegelijkertijd worden heel wat huizen te groot bevonden door de bewoners. Zoals koppels die net een echtscheiding achter de rug hebben en senioren met een beperkt inkomen.

Volgens Groen kan dit anders!