World Cleanup Day - 25-tal vrijwilligers ruimen samen met Groen Boutersem zwerfvuil op

15 September 2018

World Cleanup Day - 25-tal vrijwilligers ruimen samen met Groen Boutersem zwerfvuil op

Groen wil samen met de inwoner een duurzamer Boutersem opbouwen. Zo wandelden een 25-tal Boutersemnaren op World Cleanup Day mee tegen zwerfvuil én geven kabouters langs de weg tips aan de weggebruiker.

Op zaterdagnamiddag 15 september wandelden dertigtal Boutersemnaren mee met Groen tegen zwerfvuil en gaven zij de straten en velden in Boutersem een heuse opknapbeurt. Dit deden ze naar aanleiding van World Cleanup Day: de grootste burgerparticipatie ter wereld. Het doel is om op één dag zoveel mogelijk zwerfvuil uit de omgeving te halen. “Groen wil samen met de inwoner de afvalberg verkleinen en geeft hen de kansen hiertoe. Wij promoten herstelcafé’s en deelpleinen en dus ook zwerfvuilacties.” zegt Hannelore De Schuyteneer, milieu-expert van Groen Boutersem “Want via hergebruik, herstel en recycleren kunnen we samen bijdragen aan een gezondere en duurzamere leefomgeving. Een afvalvrije buurt is een gelukkige buurt en daar doen we het voor.”

"Een afvalvrije buurt is een gelukkige buurt en daar doen we het voor.”

Samen een duurzamer Boutersem opbouwen dat is de slogan van Groen. Zij vragen aandacht voor een verkeersveilig, klimaatvriendelijk, participerend, betaalbaar en kansrijk Boutersem waar het goed spelen, wonen en leven is. Wie de voorbije week in Boutersem rondreed heeft de boodschappen van de kabouters zeker ook gezien. “Naast zwerfvuiloverlast is verkeersonveiligheid een groot hekelpunt binnen onze woonkernen. Verkeersveiligheid moet een topprioriteit zijn voor het gemeentebestuur.” vertelt Jos Thys, lijsttrekker Groen Boutersem “Wij willen investeren in veilige fiets- en wandelwegen en samen een buurt opbouwen waar we ons allen op een aangename manier kunnen verplaatsen naar school, werk, winkel of sociale activiteiten. Een Boutersem waarin kinderen veilig alleen op weg durven en onze omgeving opnieuw een ontmoetingsplaats wordt.”


Ontdek hier het programma van Groen Boutersem