Sluikstorten pak je actief aan!

29 Juni 2018

Sluikstorten pak je actief aan!

Boutersem heeft een GAS-reglement om alle vormen van milieuhinder tegen te gaan. Waaronder ook het illegaal opstoken van afval en het sluikstorten. Welgeteld 3 GAS-boetes werden er gedurende 2017 uitgereikt. Eén voor geluidsoverlast en twee voor loslopende honden.

Nochtans kwam zwerfvuiloverlast als één van de belangrijkste thema’s ter sprake tijdens onze groene deur-aan-deuracties. Want we merken allen het afval op vlakbij bossen, velden of weides en de daarbij aangelegde beekjes. 40% van dat zwerfvuil bestaat uit petflessen en drankblikjes. Maar sluikstorten is ook nog steeds een grote boosdoener. Het gaat dan over verschillende afvalmaterialen die je gedumpt in de natuur terug kan vinden. Van groenafval in plastic zakken en dozen rommel tot autobanden en grote lappen bedrijfsplastic. Dit kan volgens Groen anders.

De gemeenteraad aanvaardde de motie van Groen voor statiegeld op petflessen en blikjes (statiegeldalliantie) maar daarnaast merken we weinig actieve beweging vanuit het gemeentebestuur. Van een efficiëntere aanpak voor afvaloverlast is er dus geen sprake. Ook de Boutersemnaren meldden aan de gemeente hun ongenoegen die zij rond sluikstorten en zwerfafval ervaren. Daarbovenop nemen inwoners en verenigingen wèl het voortouw om een gezondere leefomgeving op te bouwen. Een voorbeeld hiervan is de landelijke gilde die via mooimakers zijn eigen zwerfvuilactie opzette waarbij Boutersemse landbouwers meededen. Een draagvlak om de zwerfvuiloverlast aan te pakken binnen onze gemeente is dus zeker aanwezig.

De milieuadviesraad, de landbouwraad en vooral de schepen van landbouw zouden volgens Groen meer initiatief kunnen nemen om onze Boutersemse landbouwers te helpen. Zo zouden ze hen kunnen ondersteunen bij het wegwerken van hun probleem met zwerfvuiloverlast. Want naast de vermindering van lucht- en grondkwaliteit, kan zwervend afval schade veroorzaken aan de landbouwvoertuigen. En het kan bovendien ook gevaren met zich meebrengen voor spelende kinderen.

Sluikstorten mogen we daarom in onze omgeving niet tolereren en dit moet bestraft worden. Tijd dus om krachtdadiger op te treden! Groen ijvert er dan ook voor om niet misschien maar met zekerheid het GAS-reglement voor milieuhinder vanaf nu actief uit te voeren. En dit allemaal met het oog op een gezonder en mooier Boutersem.

#hetkananders #gezonder #groenmaaktgelukkig