Sander Peeters

11 September 2018

Sander Peeters

5e plaats

Sander Peeters is een 28-jarige jongeman, reeds 17 jaar wonend in het vredige Willebringen. Sander is onze communicatieverantwoordelijke van Groen Boutersem en wil  zich ook inzetten voor een sterker gemeentelijk communicatiebeleid: een open, transparant en modern communicatiebeleid met én voor alle inwoners. Verder pleit Sander voor meer inspanningen om de straten in Boutersem veilig op kindermaat te maken en om betaalbare woningen voor jonge en minder jonge Boutersemnaren te creëren.

“Een kwaliteitsvol leven voor iedereen in een leefbare en propere omgeving met aandacht voor onze planeet blijft voor mij de uitdaging. Ik ga daarom voluit voor een vernieuwing en vergroening van het Boutersemse beleid."

De afgelopen jaren was Sander ook zeer actief in het Boutersemse jeugdwerk: 6 jaar lang was hij afwisselend leider, mentor én bestuurslid bij (vzw) Scouts Boutersem. Veel jongeren in Boutersem kennen hem ook van de Jeugdraad waar hij de afgelopen jaren als lid en als voorzitter de inspraak van jongeren en jeugdverenigingen aardig versterkte. De nood aan extra ruimte voor de Boutersemse jeugd ligt hem ook nog steeds nauw aan het hart.

“De vraag van de jongeren naar een deftige locatie en infrastructuur voor een nieuwe jeugdhuiswerking blijft bijvoorbeeld toenemen en moeten we dus ernstig overwegen.”

Via de Jeugdraad ontwikkelde Sander op die manier verder zijn interesse in het jeugd- en gemeentebeleid en kwam uiteindelijk zo bij Groen terecht.

Via Groen wil Sander samen met de Boutersemnaars zich verder actief inzetten voor een ecologischer en socialer Boutersem.