Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Elke Boutersemnaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.

  • Groen heeft de ambitie om volgende legislatuur de wisselwerking tussen bestuur en inwoner verder te versterken en structureler uit te bouwen via inspraakmomenten en inspraakprojecten op regelmatige basis door te laten gaan. Ook wordt er hierbij geïnvesteerd in tijd, ruimte, infrastructuur en personeel.
  • Wonen in Boutersem wordt stilaan onbetaalbaar.  De prijzen op de huur- en koopmarkt blijven stijgen en de beschikbare grond wordt steeds schaarser.  Steeds meer mensen worden hiermee geconfronteerd. We denken hierbij aan jonge mensen die in eigen dorp van start willen gaan of  mensen die na een echtscheiding of tegenslag alleen verder moeten en bijvoorbeeld ook senioren met een beperkt inkomen.