Duurzamer

Duurzamer

Een ruimtelijke ordening op maat van een KLIMAATNEUTRAAL Boutersem

Naast een doordacht en transparant beleid staat ook een ruimtelijke ordening op maat van een klimaatneutraal Boutersem centraal. Een duurzame ruimtelijke ordening met een heldere omkadering op maat van Boutersem. Samen bouwen aan een klimaatneutraal Boutersem. Groen betreurt dat er bij de opstelling van het huidige klimaatplan een groot gemis was aan een goede samenwerking tussen de verschillende actoren; gemeentelijke diensten, verenigingen, ondernemers en burgers. Nochtans is het delen van kennis en ervaring zeer cruciaal bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokale klimaatplan. Naast het vergroten van participatie door ervaringsdeskundigen wil Groen enerzijds maatregelen opnemen die de klimaatverandering afremmen (‘klimaatmitigatie’) en anderzijds kansen geven waardoor Boutersem en haar inwoners zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’).