Armoede in Vlaanderen - ook in Boutersem!

13 September 2018

Armoede in Vlaanderen - ook in Boutersem!

Groen Boutersem gaat voor een kansrijke, betaalbare leeftijdsvriendelijke gemeente.

Bericht van gemeenteraadslid voor Groen in Boutersem Tom Van Vlierberghe

Pano over Arm Vlaanderen nog niet kunnen bekijken. Maar ik kan er mij iets bij voorstellen. Via mijn job word ik dagelijks geconfronteerd met extreme armoede, dak- en thuisloosheid. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat armoede niet alleen een grootstedelijk probleem is maar er heel wat verdoken armoede bestaat op het platteland.

Ook in Boutersem is er armoede. Armoede is geen natuurwet maar een politieke keuze. In 2015 keurde de gemeenteraad van Boutersem een reglement goed dat mensen met een beperkte financiële draagkracht 50€ tegemoetkoming geeft op het inschrijvingsgeld van een sportclub. De tegemoetkoming was alleen bedoeld voor ocmw-clienten. Met Groen Boutersem hebben we toen laten weten dat deze categorie te beperkt was. Het antwoord van de meerderheid (cd&v en sp.a) was dat het later nog kon worden aangepast bij meer budgettaire ruimte en dat het moeilijk is om de juiste categorieen te bepalen.

Bij de jaarrekening van 2017 kwamen we hier in de gemeenteraad op terug. Bleek dat van de voorziene 2000€ amper 150€ was besteed. In datzelfde jaar werd een consultant voor de technische dienst aangenomen die 1000€/dag kost. 3 dagen per week, een jaar lang. Het reglement is ondertussen aangepast.

Maar voor een écht sociaal beleid zal het wachten worden. En die keuze ligt bij de burger op 14/10.