Annemie Van Poucke

04 September 2018

Annemie Van Poucke

12e plaats

Bij Groen Boutersem hebben we ook een logistiek verantwoordelijke die onze acties en activiteiten mee ondersteunt, helpt voorbereiden en de nodige materialen verzamelt. Zij is een dame met een zeer warm hart, Annemie Van Poucke. Samenzijn, fijne sociale contacten en een gezond leven, met goed evenwicht tussen actie en rust. Dat is wat haar gelukkig maakt.

“Een leeftijdsvriendelijke gemeente, voor jong én oud, daar ga ik voor: Betaalbaar wonen voor alle leeftijden, een aangepaste leefomgeving, meer toegankelijk en uitgebreider openbaar vervoer, ook naar en vanuit de deelgemeenten, een beter sociaal zorgnetwerk, mobiele gemeentelijke diensten voor ouderen en duidelijke, veilige fietspaden. Dat zijn mijn items nummer één!”

Annemie zetelt in de Ouderenadviesraad en wil zo haar steentje bijdragen aan het opbouwen van een menselijker, eerlijker en gezonder seniorenbeleid in Boutersem. Ze laat zich hierbij inspireren bij de enthousiaste en stevige werking van Groen Plus in Vlaanderen, die zich inzet voor de belangen van alle senioren.

Annemie werkte tot oktober 2017 als kinesiste in het rusthuis Vondelhof. Ze blijft werkzaam als lesgeefster Tao Relaxatie en Qigong voor Volwassenen, en geeft bewegingsexpressie aan de kinderen van de Gemeentelijke Basisschool.