Voorgestelde Snelheidsplan: onze opmerkingen

31 Maart 2016

Voorgestelde Snelheidsplan: onze opmerkingen

Naar aanleiding van onze vraag, konden inwoners tot vandaag opmerkingen geven bij het snelheidsplan (zie foto, bron: Gemeente Boutersem)) van het gemeentebestuur. We volgen dit zeker op en hopen dat het gemeentebestuur hiermee rekening houdt. Mocht je zelf hierop willen reageren: stuur een mailtje naar of contacteer ons gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe (

[email protected][email protected])

Dit zijn alvast onze bedenkingen:

 

Algemeen

- Het uitgangspunt om te streven naar overal 50km/uur is volgens ons verkeerd.  Het uitgangspunt zou moeten zijn om te komen tot leefbare en verkeersveilige straten

- Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen verbindingswegen en wegen voor plaatselijk verkeer (waar je gezien de verbindingswegen eigenlijk niet moet passeren, tenzij je er plaatselijk moet zijn). Dit principe brengt duidelijkheid en zorgt ervoor dat er een zeker logica in het snelheidsplan zit (hetgeen het oorspronkelijke uitgangspunt was en de logica 'overal 50km/u' vervangt).

- Maatregelen zoals 30km/uur gaan best ook samen met infrastructuurwerken (dit hoeft niet altijd heel duur te zijn!) zodat bestuurders ook zien dat ze in een zone 30km/uur komen en hun snelheid hierdoor aanpassen.  Voorbeelden hiervan zijn woonerven, fietsstraten,...

- Gezien het steeds verder uitbreiden van de "bebouwde kom", zal het snelheidsplan hiermee rekening moeten houden, ook op de verbindingswegen.

- Rekeninghoudende met bovenstaande uitgangspunten, zou eigenlijk elke straat/wijk moeten herbekeken worden.

- Betrek de inwoners van bepaalde wijken en straten zodat zij hun mening kunnen geven, hou hiermee rekening en creëer en draagvlak. 

 

Concrete voorbeelden:

Als we bovenstaande principes hanteren, kunnen we een aantal aanpassingen doen die we momenteel niet terugvinden in het snelheidsplan van het gemeentebestuur (deze lijst is niet limitatief, het is aan het gemeentebestuur om dit straat per straat te herbekijken):

- De kern van Neervelp (rond de kerk) kan beschouwd worden als plaatselijk verkeer waar 30km/uur geldt. de straten zijn er smal, zonder voet- of fietspad.  Ideaal zou zijn om er één groot woonerf te creëren. 

- Ook de Valkenberg is daar een voorbeeld van.

- Het hele binnengebied tussen Leuvensesteenweg en Brugstraat (Eksterstraat, Martelarenstraat,...), doorlopend tot de wijk achter Vangramberen.

- Gezien de toch al 30km/uur aan de Notelaar, kan misschien de hele Stationstraat 30km/uur (komende uit Smidstraat tot Leuvensesteenweg?

- Heel wat zijstraten aan doorgangswegen kunnen 30km/uur worden.  Dikwijls zijn dit smalle straten, waar geen twee auto's naast elkaar kunnen passeren en bovendien zonder voet- of fietspad.  Voorbeelden: zijstraten Willebringsestraat, zijstraten Koutemstraat, Groenstraat,...

- Gezien de bijkomende bebouwing zou een uitbreiding van de zone 50 op de Leuvensesteenweg de veiligheid ten goede komen.  Van aan de Aarschotsebaan tot in Roosbeek zou dit 50km/uur kunnen worden.

- Ook aan het afrittencomplex van de E40 zou duidelijk moeten worden dat men een dorp nadert.  Nu mag men eerst nog voor een paar honderd meters 70km/uur (zowel richting Neervelp als richting Smidstraat).  Maak mensen meteen duidelijk dat men in een dorp komt: 50km/uur op Neervelpsestraat en Waversesteenweg vanaf men de afrit verlaat.