Veldwegen: liefst zonder nagels en bouten

29 November 2014

Veldwegen: liefst zonder nagels en bouten

Vorig jaar kreeg het Schepencollege een klacht van een paardrijder die met zijn paard op een veldweg in een bout was gestapt.  De veldweg in kwestie was genivelleerd met betonpuin.  Het Schepencollege antwoordde toen dat dit betonpuin COPRO-gekeurd was en dus volledig in orde. Ook wij maakten hierover al een opmerking (verwijzende naar de ontvangen klacht) in de gemeenteraad van januari want in de meerjarenplanning wordt voor het onderhoud van landbouwwegen een budget voorzien van 40.000euro/jaar.  Aangezien het maar over een moer zou gaan werd hier verder niet op ingegaan. In september kregen we opnieuw een opmerking hierover van een andere inwoner op een andere veldweg.  We konden in de Hertenstraat in Willebringen (de veldweg richting Neervelp) toen vasstellen dat er op zo'n 100 meter heel wat nagels en bouten lagen (zie foto's).  De veldweg ligt bovendien op een (oude?) mountainbike-route.  Ook voor tractoren lijkt ons dit niet ideaal.  Begin volgend jaar zal er overgegaan worden tot een nieuwe openbare aanbesteding.  We willen dit dus nu alvast preventief aankaarten bij het Schepencollege.  In dit seizoen, als de oogst voorbij is, ligt er meestal een laag modder op de veldwegen.  De nagels en bouten zijn dan ook bedekt maar een week geleden konden we nog een bout van bijna 30cm en een scherpe nagel aan de oppervlakte zien liggen (zie foto). Ofwel is hier een sluikstorter aan het werk (maar de bouten liggen wel verspreid over enkele 100den meters en op verschillende locaties) ofwel is er een probleem met het betonpuin dat gebruikt wordt bij het onderhoud van de veldwegen.

We stelden dan ook volgende vragen op de gemeenteraad:

- Zal in de toekomst vermeden worden dat betonpuin als toplaag wordt gebruikt bij de heraanleg/onderhoud/nivellering van landbouwwegen? Kan er bekeken worden om bijvoorbeeld zuiver steenpuin, kiezel, dolomiet of andere materialen als toplaag te gebruiken, gezien deze wegen ook door recreanten worden gebruikt?

- Er werden de afgelopen jaren een aantal werken uitgevoerd aan veldwegen, hetgeen positief is.  Kan u nagaan of hetzelfde probleem zich stelt op andere plaatsen?