Snelheidsplan Boutersem

15 Februari 2016

Snelheidsplan Boutersem

Op de gemeenteraad van donderdag legde het gemeentebestuur het snelheidsplan van de gemeente Boutersem ter kennisname voor.  Dit plan wil duidelijke snelheidszones aanduiden en gaat uit van het principe dat de standaardsnelheid op het hele grondgebied 50km/u wordt, op grote verbindingswegen is 70 de norm, in een schoolomgeving 30 km/u.  Groen mist de betrokkenheid van de inwoners bij het opstellen van dit plan. "Het uitgangspunt van zo'n snelheidsplan zou de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze wijken en straten moeten zijn" aldus Tom Van Vlierberghe, gemeenteraadslid voor Groen, "Dit plan gaat de goede richting uit, maar durft tegelijk ook geen duidelijke keuzes maken."   Groen steunt het initiatief van het schepencollege dat er wordt nagedacht over de verkeersveiligheid in Boutersem, maar betreurt dat hierover zowel in de gemeenteraad als breder met de wijken in kwestie geen debat mogelijk was.  "Niemand is meer expert over een straat dan de inwoners van die straat.", zegt Van Vlierberghe, "het gemeentebestuur mist nu echt een kans om de wijken leefbaarder te maken voor de inwoners."

 

Zo stelt de partij voor om de dorpskern van Neervelp  in te richten als één groot woonerf, waar het verkeer stapvoets moet rijden. "Door de auto daar trager te laten rijden, geef je de openbare ruimte terug aan de kinderen en bewoners uit de buurt.  Ook het schooltje van Neervelp zou hier veel veiliger door worden.", stelt het groene raadslid voor. "Ook de Groenstraat moet veiliger worden ingericht. In deze straat die vaak gebruikt wordt door fietsende kinderen, rusthuisbewoners en wandelaars, wordt doorgaans veel te hard gereden en zou een zone 30 ingericht moeten worden." 

 

Het gemeentebestuur raakt ook niet aan de snelheden van de gewestwegen, betreurt Groen. "Zo lijkt het ons aangewezen om de zone 50 op de Leuvensesteenweg uit te breiden tot Roosbeek en aan de andere kant tot de Aarschotsebaan.", stelt Van Vlierberghe nog voor, "Ook aan het afrittencomplex van de E40, waar reeds verschillende ongevallen gebeurden, lijkt ons een maximumsnelheid van 50km/u aangewezen.

 

Voor Groen maakt dit plan geen duidelijke keuze. "Eigenlijk zou straat per straat moeten bekeken worden hoe het leven en wonen daar aangenamer en veiliger kan worden gemaakt. Dit missen we volledig in dit plan.", besluit Van Vlierberghe. Groen zal de komende maanden verschillende wijken bezoeken om met de inwoners te bekijken wat beter kan in hun straat.

 

 

Voor meer info kan u terecht bij ons gemeenteraadslid:

Tom Van Vlierberghe

[email protected]