Prefablokalen Buitenschoolse kinderopvang Vertrijk

29 Augustus 2014

We appreciëren alvast het werk dat de Schepen deed samen met de stakeholders (ouderraad, schoolraad, directies,...)  Anderzijds maken wij ons zorgen over het voorgestelde bestek op de gemeenteraad.  We hopen dat het Schepencollege rekening houdt met onze opmerkingen bij de beoordeling van de ingezonden offertes.  We zullen dit van nabij opvolgen. We deden de onderstaande tussenkomst op de gemeenteraad en keurden dit punt niet goed: -          Aangezien de aannemer zelf voor een ontwerp zorgt, wordt de rol van de architect hier uitgehold.  De aannemer zal het gebouw tekenen in functie van zijn standaardmodules maar niet naar de mogelijkheden van het terrein of de optimale functionaliteit van het gebouw.  Deze keuze kan de kwaliteit van het ontwerp en het gebouw hypothekeren.

-          Er werd nergens rekening gehouden met de akoestische norm.  Prefabbeton en glas zijn harde materialen.  In een naschoolse opvang waar kinderen huiswerk maken en spelen zorgt dit voor een onleefbare ruimte met echo.  We zouden opteren voor een houtstructuur.

-          Moet er geen toegangscontrole voorzien worden?

-          Wat met de brandveiligheid? Hier wordt nergens over gesproken.

-          Wat met verlichting aangepast aan de daglichtintensiteit?

-          Positief is alvast dat er gestreefd wordt om vijf punten onder het K- en E-peil te blijven.

-          Wat de verwarming betreft wordt er gesproken over een warmtepomp hetzij CV op gas.  Er wordt hier niks gezegd over het rendement.  Aangezien een warmtepomp duurder is in investering zal een aannemer dit niet voorstellen.  De combinatie met zonnepanelen zou nochtans interessant zijn qua lagere werkingskosten op termijn maar ook daar zal een aannemer zich weinig van aantrekken

-          Wat is een deventilatiesysteem?  Woord lijkt onbestaande.

-          Er wordt ook gesproken over airco hetgeen in de EPB-regelgeving wordt afgestraft.  Oververhitting zou moeten voorkomen worden door de raamopeningen juist te begroten, voldoende te isoleren en ventileren en geen oververhitting toe te laten.

Tot slot: Hoe ga je "milieuvriendelijkheid" en "kwaliteit" interpreteren bij de beoordeling van de offertes?  (Materialen? EPB-score? Of rekening houdende met bovenstaande opmerkingen?)