Ook een zebrapad nodig?

09 Oktober 2012

Ook een zebrapad nodig?

We rollen daarom symbolisch een zebrapad uit in uw straat. Of het nu gaat over de Smidstraat, Leuvensesteenweg, Nieuwstraat, Eksterstraat, Kerkomsesteenweg, Malendriesstraat, Willebringsestraat,... inwoners vragen om veilige straten. Door in deze buurten een zebrapad uit te rollen wil Groen blijvend aandacht vragen voor een veilige woonomgeving. Voor Groen is dit een prioriteit die we zullen meenemen na 14 oktober. Zebrapaden aan bushaltes, drukke wegen, scholen en gevaarlijke straten zodat schoolgaande kinderen maar ook oudere mensen op een veilige manier kunnen oversteken.Inrichting van de wijken zodat sluipverkeer ontmoedigd wordt en deze wijken geen verlengde zijn van de autostrade (bijv Smidstraat)

  • Geen halve maatregelen zoals wegmarkeringen maar consequent ingrijpen in het beeld van een wijk. Bijv. het aanbrengen van "50" op het wegdek zet autobestuurders niet aan trager te gaan rijden. Anders inrichten van de straat kan wel effect hebben. Het maakt aan automobilisten duidelijk dat ze in een wijk komen en zich hieraan moeten aanpassen.

Tot slot willen we nog een oproep doen aan alle politieke partijen en aan alle politici in Boutersem. Laten we na 14 oktober de pijnpunten in verband met verkeersveiligheid samen met de bewoners in kaart brengen en hiervan ook effectief werk maken. Veilige buurten zijn te belangrijk om te laten liggen. We willen ook over de partijgrenzen heen onze stem laten horen bij het Gewest. Op die manier kunnen ook de Gewestwegen door onze gemeente veilig worden ingericht voor de inwoners van Boutersem.

GROEN WERKT, OOK IN UW BUURT!