Mobiliteit in Boutersem: er is nog werk aan de winkel

17 September 2012

Mobiliteit in Boutersem: er is nog werk aan de winkel

Groen fietste gisteren door Boutersem en vroeg aan de vooravond van de "week van de mobiliteit" aandacht voor een veilige mobiliteit, ook in Boutersem. Groen maakt een duidelijke keuze voor veilige mobiliteit.  We willen de buurten, scholen, verenigingen verbinden met een netwerk van veilige fietspaden.  Groen maakt hier het verschil met de traditionele partijen.  Buurten zijn geen autostrades!Groen, een duidelijke keuze voor veilige buurten!

Tijdens de week van de "vervoering" is er veel te doen rond mobiliteit. Groen Boutersem staat voor 365 dagen veilige en duurzame mobiliteit :

Geen verdere afbraak aan het openbaar vervoer:

? Bussen moeten de deelgemeenten blijven bedienen.

? Nachtbussen mogen niet afgeschaft worden zodat onze jeugd zich op een veilige manier kan verplaatsen.

? We willen ijveren voor minstens elk uur een trein in het weekend zodat de trein een volwaardig alternatief kan zijn.

Met belgerinkel naar de winkel:

? Handelaars, scholen, sportinfrastructuur zijn op een veilige manier te bereiken met de fiets. Hiervoor is een echt fietsbeleid nodig waarbij fietspaden niet ophouden na 100 meter (zoals in de Stationsstraat) maar de buurten verbinden.

Buurten zijn er om aangenaam te wonen en niet bedoeld als autostrades:

? Snelheidsduivels horen niet thuis in wijken en buurten. We willen deze op kindermaat inrichten. Indien het veilig is voor kinderen is het ook veilig voor iedereen. Dikwijls zijn kleine maatregelen (bijv. bloembakken op rails zodat landbouwvoertuigen nog door kunnen) reeds voldoende om straten veiliger te maken. Dit hoeft de gemeente niet altijd veel te kosten.

? Doorgaand verkeer moet ontmoedigd worden om onze buurten en wijken als sluipweg te gebruiken. Eénrichtingsverkeer, borden "plaatselijk verkeer" of "woonerf" kunnen al een oplossing bieden.