Dag van de mantelzorg

23 Juni 2018

Dag van de mantelzorg

De gemeentelijke mantelzorg premie werd door het gemeentebestuur (CD&V en SP.A) sinds 2015 verlaagd. Mantelzorgers die binnen bepaalde strenge criteria vallen, krijgen sindsdien maar 15 euro per maand in plaats van 30 euro. In Boutersem stijgt het aantal mensen die zorg nodig hebben jaarlijks. Door de inzet van mantelzorgers kunnen deze mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Dit verdient dus alle steun!

Groen Boutersem tekende tegen deze verlaging verschillende keren bezwaar aan op de gemeenteraad en in de Groenkrant. We willen mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor een zorgbehoevend persoon een duwtje in de rug blijven geven. Besparen doe je niet op de kap van mantelzorgers die er juist voor zorgen dat veel duurdere hulp kan vermeden worden.

Met Groen Boutersem willen we volop onze mantelzorgers ondersteunen:

  • De gemeentelijke mantelzorgpremie moet terug stijgen.
  • De toegangscriteria worden versoepeld.
  • Er wordt een actief beleid gevoerd zodat mantelzorgers op de hoogte zijn van het bestaan van deze premie.
  • We ondersteunen onze mantelzorgers ook via een gemeentelijk contactpunt waar ze terecht kunnen met vragen omtrent hun engagement.
  • De welzijnswerkers van het OCMW spelen hierin een cruciale rol.

#hetkananders #dagvandemantelzorg #groenmaaktgelukkig