Groen lanceert oprichting klimaatraad

31 Oktober 2019

Groen lanceert oprichting klimaatraad

Op voorstel van Groen keurde de gemeenteraad de oprichting van een gemeentelijke klimaatraad goed. Daarmee spoort deze oppositiepartij het bestuur aan om haar inwoners te betrekken bij de uitwerking van klimaatactieplannen.

Ine Stessens: “Het is de bedoeling dat burgers, wijken, deelkernen en verenigingen hun kennis delen, samen acties identificeren en uitwerken, een doorgedreven vorm van burgerparticipatie dus”

"De precieze werkvorm van de raad wordt nog besproken, maar het is bij voorkeur een brede burgerwerkgroep die het bestuur versterkt in haar acties.”, zegt Ine Stessens gemeenteraadslid voor Groen.

De klimaatverandering vergt volgens Groen Boutersem een globale visie met ook lokale actie. “Medewerking en steun van de burgers zijn hiervoor noodzakelijk. Nu het voorstel van een klimaatraad met ruime meerderheid is goedgekeurd, doet Groen alvast een oproep naar de inwoners om de handen in elkaar te slaan en samen met het gemeentebestuur werk te maken van een duurzaam en stevig klimaatplan”, besluit Ine Stessens.