Klimaatplan Boutersem

17 December 2015

In juni 2014 ondertekende Boutersem, samen met 58 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, het Burgemeestersconvenant. Meer dan 6000 steden en gemeenten over heel Europa doen mee. Zij engageren zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% terug te dringen. Deze steden en gemeenten worden ondersteund door "coördinatoren". Voor Boutersem is dit de provincie Vlaams-Brabant. De provincie zette workshops op, bestelde een studie bij het VITO, zette mee het traject uit, ondersteunt financieel,? In Boutersem bleef het ondertussen oorverdovend stil. Geregeld wees Groen het gemeentebestuur op het engagement dat was aangegaan. In mei van dit jaar (één jaar na de ondertekening) kwam er nieuws: er zou een stuurgroep (betrokken schepen en ambtenaren) worden opgericht die een klimaatplan zou maken. Dit zou worden getoetst aan de "klankbordgroep", een panel van geïnteresseerde inwoners en vertegenwoordigers uit de politieke fracties. De groenfractie schreef zich alvast in. Weer bleef het een hele tijd stil. Midden december 2015 moeten we vernemen dat er een "open gemeenteraad" van één uur plaatsvindt waarop elke burger, de klankbordgroep (nooit samengekomen) en de gemeenteraadsleden input mogen geven bij het voorliggende klimaatplan. Ondertussen beschikken reeds 33 steden en gemeenten uit Vlaams Brabant over een door de gemeenteraad goedgekeurd klimaatplan.

 

Op de open gemeenteraad van 17 december 2015 gaven we dan ook heel wat input voor het klimaatplan.  Bijna 2 jaar na de ondertekening hopen we dat het gemeentebestuur nu snel werk maakt van dit plan. Onze bijdrage kan je lezen in de pdf-file in bijlage. 

BIJLAGEN:

20151217_opmerkingen_groen_boutersem_bij_klimaatplan_boutersem.pdf