Kinderopvang te Willebringen en Neervelp in gevaar?

05 April 2012

Kinderopvang te Willebringen en Neervelp in gevaar?

Op 19 maart is Tom Van Vlierberghe naar een vergadering geweest van de gemeentelijke basisschool.  Dit is zijn verslag. De ouders van de kindjes uit de wijkschooltjes Willebringen en Neervelp werden er samengeroepen. De vergadering werd voorgezeten door de directeur, nog iemand van de school en schepen Günther Portaels.  We kregen te horen dat de naschoolse kinderopvang in Willebringen en Neervelp de gemeente jaarlijks 35.000 euro kost.  Wegens de nodige besparingen stopt het gemeentebestuur onmiddellijk met de buitenschoolse kinderopvang in Willebringen en Neervelp.  De school heeft dit besproken met de leerkrachten en een 15-tal leerkrachten hebben besloten zelf de opvang te organiseren geheel vrijwillig en onbezoldigd.  Het gemeentebestuur laat hierbij de ouders, kinderen en leerkrachten in de steek. Groen vindt het belangrijk om te investeren in leefbare wijken, waarbij dorpsscholen een motor kunnen zijn van de buurt. Daarom besloot Groen Boutersem om actie te voeren aan de schoolpoort van Willebringen en had daarbij de schrijvende pers en de regionale televisiezender uitgenodigd. De aanwezige ouders en omstaanders konden ons initiatief duidelijk waarderen.Prompt kwam er reactie van de schepen van onderwijs die stelde dat de leerkrachten toch een vergoeding zouden krijgen via de jeugdraad. Is dit dan geen belastingsgeld?

Groen stelt dit spontane gebaar van het onderwijzend personeel ten zeerste op prijs. Vraag is: kunnen deze mensen na een lange dagtaak dit initiatief ook in het volgend schooljaar volhouden? Indien de partij van de schepen de daad bij het woord houdt, nl. meer jonge gezinnen aantrekken in onze deelgemeenten, dan moeten besparingen elders gezocht worden.