Jos Thys wordt nieuwe voorzitter

28 Juli 2017

Jos Thys wordt nieuwe voorzitter

Groen Boutersem heeft een nieuwe voorzitter en secretaris. Anja Vanleenhove wordt als voorzitter opgevolgd door Jos Thys, die op zijn beurt als secretaris de fakkel doorgeeft aan Hannelore De Schuyteneer. Zij willen Groen op weg zetten naar een goed resultaat bij de verkiezingen in 2018. Tijdens een algemene vergadering verkozen de leden Jos Thys tot voorzitter en nieuwkomer Hannelore De Schuyteneer tot secretaris. "De voorbije jaren heeft Anja samen met gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe Groen Boutersem weer op de kaart gezet", aldus kersvers voorzitter Jos Thys. "De partij evolueerde van frisse nieuwkomer tot vaste waarde als kritische maar constructieve oppositiestem." 

De partij is ambitieus en wil sterker wegen op het beleid in de gemeente, aldus de nieuw verkozen voorzitter: " Ik wil samen met Hannelore en de andere leden voortbouwen op dit werk en een goede score realiseren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit moet zich vertalen in zetelwinst en meer aandacht voor de thema's die wij op de agenda zetten" Secretaris Hannelore De Schuyteneer vult aan: "Een beter en ambitieus klimaatplan, meer aandacht voor veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers, armoede tegengaan door meer ruimte voor ontmoeting en een gemeente die aandacht heeft voor elke inwoner van peuter tot senior, dat is waar de Boutersemnaar naar vraagt. Die thema's willen wij echt realiseren."