Groen Boutersem wil burgers mee(r) laten participeren in hernieuwbare energieprojecten

09 Juli 2019

Groen Boutersem wil burgers mee(r) laten participeren in hernieuwbare energieprojecten

Groen Boutersem legde op de gemeenteraad van juni 2019 een voorstel op tafel met betrekking tot het exploiteren van lokale hernieuwbare energiebronnen. Het idee is om burgercoöperaties te stimuleren. De gemeente zou aan ontwikkelaars die willen investeren in hernieuwbare energie, namelijk een voorwaarde kunnen opleggen om minstens 50% burgerparticipatie na te streven. 

Zonlicht, wind en alle andere natuurlijke energiebronnen op en boven het eigen grondgebied zijn gemeengoed en de opbrengsten van het gebruik van deze hernieuwbare energie zouden dus niet volledig geclaimd mogen worden door private partijen.

"De exploitatie van natuurlijke energiebronnen moet ten minste gedeeltelijk ten goede komen van de gemeenschap en moet dus ook onder haar voorwaarden worden vergund.", zegt Groen gemeenteraadslid Ine Stessens.

Momenteel bestaat er in Vlaanderen geen wettelijk kader om rechtstreekse participatie bij ontwikkelaars af te dwingen. Maar als het van Vlaams parlementslid voor Open VLD en gewezen Vlaams minister van Energie Bart Tommelein afhangt, komt daar snel verandering in, zo zei hij nog in mei 2019 in het VTM-nieuws. Een belangrijk obstakel volgens de ex-minister is het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau. “Dat gaat van lokale protesten tot burgemeesters die bang zijn om hun nek uit te steken”, aldus Tommelein. Hij wijst er bovendien op dat heel wat burgercoöperaties meer rendement halen dan om het even welk spaarproduct. 

Ook op provinciaal vlak beweegt er wat: al in december 2013 besliste de provincieraad van Oost-Vlaanderen om minstens 20% rechtstreekse burgerparticipatie af te dwingen bij projectontwikkelaars. "Rechtstreekse participatie draagt immers bij tot een herverdeling van lusten en lasten. Bovendien zorgen de voorwaarden voor participatie, naast een louter financiële betrokkenheid, ook voor mede-eigenaarschap en dus zeggenschap in zowel het beheer als de opbrengsten van de groene energieprojecten. Dat maakt het tot een veilige belegging." zo valt te lezen op de website van Oost-Vlaanderen Energielandschap

Boutersem tekende in 2014 het Burgemeestersconvenant.  Daarmee beloofde ze om de CO2-uitstoot op het eigen grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Voor Groen is het hoog tijd dat burgerinitiatieven volop de kans krijgen zelf aan de slag te gaan om deze doelstelling te halen.

Van Eeklo tot Tienen, en van Bierbeek tot Turnhout, keurden stads- en gemeentebesturen een gelijkaardige visietekst rond participatie goed. Maar niet in Boutersem. De meerderheid stemde tegen het voorstel van de Groen-fractie en zegt een neutrale houding te willen aannemen ten opzichte van wat volgens haar risicovolle projecten zijn.