GROEN REAGEERT VOORZICHTIG POSITIEF OP PLANNEN WINDPARK E40

12 Juni 2014

GROEN REAGEERT VOORZICHTIG POSITIEF OP PLANNEN WINDPARK E40

De afdelingen van Groen Tienen, Boutersem, Bierbeek en Oud-Heverlee reageren positief over de plannen van Storm en Elicio langs de E40. "." zegt provincieraadslid Bernadette Stassens.

Bijkomende windenergie zorgt voor een grote onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie. Daarenboven sluit het perfect aan bij de klimaatdoelstellingen van de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten

Groen pleit echter wel voor een concrete participatieve opzet. Niet in de vorm zoals we die kennen door zgn. "pseudo-coöperatieven" maar met rechtstreekse participatie in een transparante structuur.

Daarnaast pleit Groen om de inplanting van de windturbines zo snel mogelijk te visualiseren op een fysieke kaart, beschikbaar in het gemeentehuis én online via een website. "Op die manier kunnen burgers een correct beeld krijgen waar precies de turbines zullen ingeplant worden en welke effecten er zichtbaar zullen zijn." zeggen Tom Roovers en Tom Van Vlierberghe, Groen-gemeenteraadsleden in Tienen en Boutersem.

Daarenboven moet er snel duidelijkheid zijn over de technische inperking van mogelijke effecten en moet dat op een duidelijke en begrijpbare manier gecommuniceerd worden.

Tot slot wil Groen ook aangeven dat het advies van natuurverenigingen zoals Natuurpunt en overheidsadministraties zoals INBO en ANB maximaal moet gerespecteerd worden teneinde de biodiversiteit maximaal te vrijwaren.

 

Tom VAN VlIERBERGHE, gemeenteraadslid Groen Boutersem - [email protected]

 

Informatiedagen Elicio en Storm:

-          Zaterdag 14 juni van 10u tot 17u in Bierbeek, zaal Het Buurthuis, Pastoriestraat 2, 3360 Korbeek-Lo.

-           Zaterdag 21 juni van 10u tot 17u in Tienen, zaal Het Posthof, Posthofstraat 20, 3300 Visssenaken.

-          Dinsdag 24 juni van 16u tot 20u30 in Boutersem, zaal Het Buurthuis, Schoolstraat 15, 3370               Boutersem.

 -          Woensdag 25 juni van 16u tot 20u30 in Hoegaarden, zaal Kapittel in Het Kouterhof, Stoopkensstraat 24, 3320 Hoegaarden.