Groen Boutersem maakt de eerste namen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend.

12 Juni 2012

Groen Boutersem maakt de eerste namen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend.

uit Willebringen.  Hij staat ook tweede op de lijst van het district Tienen voor de provincieraadsverkiezingen.  Tom  is sociaal assistent in Brussel waar hij werkzaam is binnen de thuislozenzorg.  Door dagelijks geconfronteerd te worden met de drempels in de maatschappij en het bestuur is hij de persoon bij uitstek als het gaat over thema's zoals wonen, welzijn (inclusief OCMW-werking), burgerparticipatie, onderwijs, kinderopvang, tewerkstelling, lokale economie en landbouw.  Uiteraard is voor hem bij elk van deze thema's een groene invalshoek vanzelfsprekend. Een echt duurzaam en groen Boutersem op alle vlakken wordt pas gerealiseerd met Groen in het beleid, zo zegt hij. Naast de bekommernissen voor de thuislozen is Tom ook vader van een zoontje van 3  jaar.  Een tweede kindje wordt verwacht in augustus.  Samen met zijn vrouw en zoontje trekt hij er graag op uit om te genieten van de prachtige natuur die Boutersem te bieden heeft. Lijsttrekker wordt de 33-jarige Tom Van Vlierberghe is onze kandidate op de tweede plaats. Zij werkt als onderzoekster bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en is vanuit haar job begaan met de uitbouw van een gemeente die voor iedereen toegankelijk is. Sofie probeert afstanden in de buurt zoveel mogelijk met fiets en fietskar te overbruggen en wordt te fiets en te voet dagelijks geconfronteerd met het gebrek aan infrastructuur voor de zwakke weggebruiker in onze gemeente. Een veilige mobiliteit voor allen is dan ook een speerpunt. Als mama van twee jonge kindjes ligt het uitbouwen van een beleid met een duidelijke visie rond kinderopvang haar nauw aan het hart.  Daarnaast wenst zij bij te dragen aan de uitbouw van een duurzame en warme gemeente, waar inwoners elkaar en de lokale handelaren beter leren kennen. "Door banden te smeden tussen inwoners en mensen de weg te wijzen naar lokale handelaren kunnen we deze warme gemeente waarmaken," zegt Sofie Heymans.

Sofie Heymans

Luc Dua, initiatiefnemer en voorzitter van de vernieuwde en groeiende Groen-afdeling, wil als lijstduwer de groep begeleiden naar een mooi verkiezingsresultaat. Het hoofddoel van deze campagne is de partij in de gemeenteraad terug haar stem geven om daar vervolgens constructieve voorstellen te bepleiten. En waarover opbouwende kritiek moet geleverd worden zullen wij het niet nalaten dit eveneens op de agenda te plaatsen. Enkel zo kunnen wij meewerken aan een progressiever groen gemeentebeleid. Als laborant in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid te Brussel is hij begaan met het welzijn van de mensen, de 55plussers in het bijzonder. Overlast door lucht-, geluids- en andere milieuvervuiling vormen zijn belangrijkste aandachtspunten. Vermits hij reeds tot deze leeftijdsgroep behoort, is mobiliteit voor senioren een belangrijke factor voor de  levenskwaliteit van deze steeds groter wordende bevolkingsgroep, zegt hij. Vader in een wedersamengesteld gezin met 4 volwassen kinderen en reeds 12 jaar gelukkig in Vertrijk, zal hij steeds blijven ijveren voor een levendige gemeente met groene accenten.

Deze kandidaten willen vooral bruggen bouwen tussen de inwoners uit Boutersem.  Groen is altijd de partij geweest met een positieve ingesteldheid en een constructieve bijdrage aan het beleid.  Deze kandidaten zullen zich dan ook de volle 6 jaar geven voor een bruisend Boutersem.