Groen Boutersem kiest voor gezonde maaltijden in onze scholen

02 Juni 2017

Groen Boutersem kiest voor gezonde maaltijden in onze scholen

Tijdens de vergadering van donderdag 1 juni 2017 keurde de Boutersemse gemeenteraad een nieuwe gunningwijze, lastvoorwaarden en raming goed voor de levering van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool. Voor Groen Boutersem is dit nieuwe bestek een gemiste kans. Wanneer je een blik werpt op de maaltijdkalender van de gemeentelijke basisschool, valt op dat die gedomineerd wordt door veel en vaak hetzelfde vlees, overgoten met saus. Dat kan volgens Groen zeker gezonder. De nieuwe gunningsprocedure geeft weinig garantie dat de maaltijden in de toekomst gezonder zullen zijn. Hoe kan het anders? De gemeente zou bijvoorbeeld heel wat extra punten kunnen geven als aanbieders

biologische, fairtrade- en seizoensproducten gebruiken in hun menu's, indien mogelijk van lokale producenten. Ook zou ze via die punten de vleesconsumptie kunnen matigen en daarbij ook minstens één dag per week dag uit roepen tot veggie-dag. Het visaanbod kan ecologischer en duurzamer door alleen vis met het MSC/ASC-label of andere labels te gebruiken en o.a. pangasius, tilapia, tonijn of victoriabaars van de lijst te schrappen.

Niet alleen de kwaliteit van de voeding moet een aandachtspunt zijn; ook hoe die voeding van de producent tot op het bord geraakt, kan duurzamer. De gemeente zou in de voorwaarden kunnen inschrijven dat de aanbieder een afval- en verpakkingsbeleid moet voeren en acties onderneemt om samen met de school voedselverspilling tegen te gaan. Ook punten geven wanneer het transport duurzamer is, is een optie. Aanbieders die investeren in ecologisch transport zijn aan te bevelen.

Het steunen van lokale producenten is een effectieve manier om zowel de lokale economie als het milieu te versterken. Het lot voor de gunning zou kunnen worden opgedeeld in verschillende kleinere loten zodat ook lokale en kleinschalige leveranciers kunnen meedingen. Zo kunnen bijvoorbeeld soep of dessert (fruit) afzonderlijk worden vergund. Hierdoor wordt het misschien ook mogelijk dat sociale economiebedrijven kunnen meedingen.

Een belangrijk speerpunt voor Groen is ook dierenwelzijn. Hierop kan de gemeente inzetten door bijvoorbeeld te bepalen dat alleen eieren uit vrije loop mogen gebruikt worden. 

Om tot een gezond en kwaliteitsvol voedingsaanbod te komen, is feedback van leerlingen, ouders en leerkrachten een ideaal middel. Groen vraagt de gemeente dan ook om dergelijke inspraak serieus te nemen en te organiseren, zodat bijsturingen na feedback mogelijk worden. Ook lokale adviesraden zoals de Gezondheidsraad kunnen hierin een rol spelen.

Groen wil vooral dat onze schoolgaande jeugd lekkere, gezonde en duurzame maaltijden krijgt voorgeschoteld.  Er bestaan goede praktijken, zelfs topchefs zijn hiermee bezig, denk maar aan Jamie Oliver in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Vlaanderen zijn er goede voorbeelden. Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om dit te doen maar helaas getuigt het goedgekeurde bestek van bijzonder weinig ambitie in die zin.

https://youtu.be/wV56Eif7Mno

Voor meer info:

Tom Van Vlierberghe

Gemeenteraadslid Groen Boutersem

[email protected]

0486440020