Gemiste kans

04 Maart 2019

Gemiste kans

Afgelopen donderdag 28 februari stemde de Boutersemse meerderheid van CD&V, NV-A en Open Vld alle voorstellen van de Groen-fractie voor meer burgerparticipatie in de gemeenteraad weg.

Naar aanleiding van het nieuwe huishoudelijke reglement dat op de agenda stond, diende Groen twee amendementen in voor meer inspraak voor inwoners op de gemeenteraad. Het eerste betrof een officieel vragenmoment waarbij inwoners aan het begin van de gemeenteraad vragen kunnen stellen aan de gemeenteraadsleden en via het tweede wilde Groen het recht invoeren voor inwoners om zelf voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Groen diende nog een derde voorstel in om te garanderen dat het verslag van de gemeenteraad in begrijpbare en eenduidige taal werd geschreven en online geplaatst.

“Groen betreurt de gemiste kans op echte inspraak voor inwoners in gemeenteraad”

Concreet antwoord

“Groen betreurt dat het nieuwe huishoudelijke reglement geen concrete acties omtrent burgerparticipatie en inspraak bevat. Nochtans namen alle partijen deze thema’s als prioritaire beloften op in hun verkiezingsprogramma”, zegt Ine Stessens, gemeenteraadslid voor Groen Boutersem. “Vandaar dat we deze amendementen indienen. Groen wil met deze voorstellen een concreet antwoord bieden op de vraag van de inwoners naar meer inspraak en om hen zo meer kans tot deelname aan het beleid te geven. We betreuren dat de meerderheid niet ingaat op onze voorstellen en de kans heeft laten liggen om meer inspraak in de gemeenteraad in te voeren. De oproep van de burgemeester tijdens zijn nieuwjaarstoespraak om te durven experimenteren met inspraak in de gemeenteraad blijft dus dode letter. We blijven met de Groenfractie op deze nagel kloppen tot de burger echte inspraak krijgt.”