Elektrische laadpalen aan parking Kerkomsesteenweg

18 Mei 2016

Sinds het begin van de legislatuur ijvert Groen Boutersem voor mobiliteitsmaatregelen ter reductie van de CO2-uitstoot.  Het STOP-principe staat hierbij voorop.  Daar waar de auto noodzakelijk is, kan dit best op een zo klimaatneutraal mogelijke manier.  Elektrisch rijden is één van de mogelijkheden op voorwaarde dat uiteraard niet gebruikt wordt gemaakt van kernenergie of fossiele brandstoffen voor de opwekking.    Een jaar geleden waren het college en de gemeenteraad nog niet overtuigd van de haalbaarheid van elektrische oplaadpalen en elektrisch rijden (cfr. notulen 26/02/2015).  Groen Boutersem is steeds blijven aandringen om hier werk van te maken.  We zijn dan ook verheugd dat onze inspanningen vruchten afwerpen en zien de installatie ervan als een eerste stap richting duurzaam vervoer.  Blijvende inspanningen zullen nodig zijn om ook in Boutersem tot een duurzame mobiliteit te komen met het STOP-principe dat voluit gepromoot wordt.

 

 

 

BIJLAGEN:

18-05-2016_electrische_laadpalen_pers.pdf