Resultaten Curieuzeneuzen bekend

29 September 2018

Resultaten Curieuzeneuzen bekend

De langverwachte resultaten van het curieuzeneuzen onderzoek zijn bekend! Curieuze-wat? Curieuzeneuzen is het grootste burgeronderzoek ooit in Vlaanderen waarbij 20.000 burgers de luchtkwaliteit in hun straat maten in mei 2018. In Boutersem meldden zich 93 curieuzeneuzen aan om mee te werken aan het onderzoek, waaronder een aantal leden van Groen Boutersem. In totaal werden er uiteindelijk 42 meetpunten geselecteerd in onze gemeente.

Het onderzoek mat de concentraties NO2 een gas dat vrijkomt bij verbranding onder andere in automotoren, verbrandingskachels, industrie etc. Meer dan 60% van de NO2 in Vlaanderen komt door verkeer en daarmee maakt het meten van NO2 een interessante indicator voor het meten van luchtverontreiniging. NO2 kan zelf voor longontsteking zorgen, astma uitlokken of kortademigheid veroorzaken.

De resultaten voor Boutersem zijn op het eerste zicht, redelijk goed te noemen. Op 2 mindere meetpunten na in de gemeente, vielen de NO2-concentraties in de zones vrij goed (20-25 ug/m3), goed (15-20 ug/m3) en zelfs zeer goed (10-15 ug/m3) waarbij meer dan 60% als 'goed' werden geclassificeerd. De resultaten vallen dus op het eerste zicht al bij al mee maar een groen punt betekent ook niet noodzakelijk dat je gezonde lucht inademt. De meeste mensen brengen slechts 1/3e van de tijd thuis door. Ook kan de lucht buiten anders zijn dan de lucht binnen in huis. We moeten blijven waakzaam zijn en dit onderzoek als een 'wake-up-call' zien voor gezondere lucht.

De gedetailleerde resultaten voor elk meetpunt in Boutersem en de rest van Vlaanderen kan u opzoeken op de curieuzeneuzenkaart.

Groen Boutersem heeft op de autoloze zondag in Leuven in augustus 2018, 2 Leuvenair meters gekocht en zal die de komende weken online brengen. Deze meters meten, in tegenstelling tot het curieuzeneuzen onderzoek, permanent de concentraties van fijn stof, nl PM10 en PM2.5. Dit zijn ultrakleine stofdeeltjes die vooral door voertuigen, verbranding en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten. Ze dringen het menselijk lichaam binnen via de ademhaling tot diep in de longen, en komen via het bloed ook in andere organen terecht. De data zal binnenkort online beschikbaar zijn op de kaart van Leuvenair