Boutersem krijgt de Bouwmeester Scan

09 Maart 2018

Boutersem krijgt de Bouwmeester Scan

Op aanzet van Groen krijgt Boutersem in 2019 de Bouwmeester Scan

Op vrijdag 9 maart 2018 maakte de Vlaamse Bouwmeester het heugelijke nieuws bekend dat Boutersem geselecteerd is voor de uitvoering van de “Bouwmeester Scan”: in 2019 zal de Vlaamse Bouwmeester een grondige screening  van de ruimtelijke ordening van Boutersem uitvoeren.
 

Bouwmeesterscan?

In 2017 Op 21 december 2017 lanceerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck reeds een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de “Bouwmeester Scan”. Dit is een nieuw middel ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. De Vlaamse Bouwmeester wil de gemeenten helpen een beleid hieromtrent uit te stippelen.

Concreet brengt een team van experten de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een agenda van projecten en ingrepen aan. De bedoeling is om gemeenten bij te staan in de overgang naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Voorstel tot aanvraag door Groen Boutersem

Tijdens het vragenuurtje van de Boutersemse gemeenteraad op donderdag 25 januari 2018 stelde Groen-gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe voor dat Boutersem zich kandidaat stelde voor de “Bouwmeester Scan”. Het schepencollege besliste dit de week erop formeel en diende tijdig de aanvraag voor Boutersem in. Vrijdag 9 maart kwam dan het heugelijke nieuws dat Boutersem geselecteerd is.

Groen Boutersem is zeer tevreden met deze selectie: "met deze scan zal Boutersem eindelijk een lange termijn visie op ruimtelijke ordening kunnen uitbouwen. Het toekomstige gemeentebestuur kan op die manier zorgvuldiger inschatten hoe ze het best het grondgebied, met ruimte voor mens en natuur in een leefbaar klimaat, verder invult."