14 maart: Campagnestartdag in Leuven: Samen beter doen!

01 Mei 2014

14 maart: Campagnestartdag in Leuven: Samen beter doen!

Speech van Wouter Van Besien: Beste vrienden,Ik heb een kleine rondvraag gedaan bij de tien strafste campaigners van onze partij en hen gevraagd: wat hebben we eigenlijk nodig om een goede campagne te voeren en de verkiezingen te winnen?

En nu weet ik het dus. En ik wil het hier op deze campagnestart ook met jullie delen, op voorwaarde dat jullie het niet gaan verklappen aan de andere partijen.

Er zijn drie fundamenten voor een goede campagne en voor een verkiezingsoverwinning.

Vooreerst: goede kandidaten, mensen die weten waarvoor ze staan, mensen die eerlijk en gedreven aan politiek doen, mensen met dossierkennis en met een open geest.

Ik ben voor alle zekerheid nog eens door onze lijsten gegaan, en ik kan met meer dan een gerust gemoed zeggen: dat fundament is stevig als beton. Bedankt aan alle kandidaten, jullie engagement is voor onze partij van onschatbare waarde.

Het tweede fundament: het enthousiasme in de partij. Voor al wie hier vandaag is, moet ik daar eigenlijk geen verdere woorden aan vuil maken. We zijn hier met veel, en wat een geweldige sfeer hangt hier. Er is ongelooflijk hard gewerkt, nagedacht, gelachen. De goesting is groot om naar buiten te gaan en iedereen aan te spreken en te overtuigen om voor Groen te stemmen. Ik zeg u: als het van het enthousiasme afhangt, worden we de grootste partij van Vlaanderen en Brussel. 

En als laatste fundament: een goede boodschap, het juiste programma, voorstellen die aantonen dat we weten wat we willen, en die oplossingen bieden op de problemen waar mensen mee in hun maag zitten.

Beste mensen, over die boodschap wil ik het vandaag hebben. Al zal na twee dagen smogalarm en met de slechtste luchtkwaliteit in 800.000 jaar wel niemand meer aan het belang van een groene stem twijfelen. 

Wij gaan op vier fronten deze kiesstrijd voeren.

Vier beleidsprioriteiten die wij naar voor schuiven.

Vier bekommernissen waar mensen op botsen, waar ze in hun dagelijks leven van wakker liggen.

Het eerste front is de zorg en het aanpakken van de wachtlijsten. 

Vandaag moeten ouders zich al op de wachtlijst van de crèche zetten nog voor ze bij de gynaecoloog langsgaan. Om je zesjarige ingeschreven te krijgen in de school van je voorkeur, moet je bijzonder veel geluk hebben. 22.000 mensen met een handicap wachten op de juiste zorg, 4.500 plaatsen tekort in de bijzondere jeugdzorg. Wie als oudere verzorging nodig heeft, moet tot een jaar wachten. 

CD&V, sp.a en N-VA hebben vanuit de Vlaamse regering de wachtlijsten fors laten stijgen. Ze pronken wel met een begroting in evenwicht, maar ze kijken niet naar de realiteit. Voor Groen gaat het niet om kille cijfers, voor Groen gaat het om mensen. 

Het aanpakken van deze beschamende wachtlijsten vergt vooral duidelijke keuzes. Waarin willen we investeren? Investeren we in Uplace en de autowegen ernaartoe of in extra crèches en scholen? Investeren we in de verlieslatende luchthavens van Deurne en Wevelgem of in plaatsen voor mensen met een handicap en voor jongeren in problemen? Investeren we in honderden extra ambtenaren om alle regeltjes te controleren die Vlaanderen oplegt of in honderden verzorgers voor onze bejaarden? Voor Groen is het antwoord simpel: mensen op zoek naar een school of naar zorg laat je niet in de kou staan. 

De wachtlijsten aanpakken vraagt niet alleen meer geld, het vraag ook meer creativiteit. Meer ouderen goede zorgen bieden, kan als we mensen beter omkaderen om langer in eigen buurt te wonen. Extra scholen bouwen wordt haalbaarder als we infrastructuur bouwen waar scholen onderwijs cultuur, sport en vrije tijd in huist. Kinderopvang wordt vandaag verstikt onder de regeldrang. Groen wil de ondersteuning vereenvoudigen. Dat is hoe Groen het zal aanpakken.

 

Onze tweede front is schone en betaalbare energie. Hernieuwbare energie is in ons land in vrije val. Met minder dan 7% hernieuwbare energie staan we in Europa op de 23ste plaats. Op 28 lidstaten. Bedroevend. Terwijl in België jobs sneuvelen en bedrijven in de sector overkop gaan, zien we dat groene energie bij onze buurlanden een bron is van nieuwe jobs en welvaart. De regering Di Rupo blijft ondertussen cadeaus van honderden miljoenen euro's doen aan Electrabel. Groen zegt duidelijk: stop met die nucleaire vergissing en kies duidelijk voor hernieuwbare energie.

En ondertussen swingen de energiekosten de pan uit door slecht beleid van de regering. Onze energiefactuur is de afgelopen 6 jaar met 43% gestegen. 750.000 mensen in energiearmoede. 1 op 7 heeft het moeilijk om hun woning behoorlijk te verwarmen. Dat wil Groen aanpakken. Ook daarvoor liggen onze voorstellen klaar. De regering schrapte energiebesparende maatregelen voor woningen. Wel, wij voeren ze terug in, óók in huurwoningen. 

Vandaag gaat er wereldwijd 6 keer meer steun naar onveilige nucleaire en vervuilende fossiele energie. We kunnen de electriciteitsfactuur voor de gezinnen drukken, door groene stroom meer vanuit de algemene middelen te betalen.  Al die steun voor vervuilende technieken van het verleden bouwen we af , het zijn die middelen die we verschuiven naar schone, betaalbare energie die onze bevoorrading voor altijd verzekert. Dat is de weg die we moeten inslaan. 

Ons derde prioritair beleidsdomein is werk. Ik heb het onlangs werk, werk, werk genoemd omdat er drie aspecten aanzitten.

Het eerste aspect is 'meer werk'.  Werkloosheid is een groot probleem, zeker ook bij jongeren. In de stad Antwerpen bedraagt de jeugdwerkloosheid 29%. Steeds meer jongeren kunnen niet aan hun volwassen leven beginnen, verliezen stilaan perspectief, dreigen een verloren generatie te worden. De federale regering beloofde werkcheques, ze zijn er niet gekomen. De federale regering beloofde 10.000 stageplaatsen, er zijn er 500 gekomen. Groen heeft veel meer ambitie dan dat. Wij zorgen voor meer jobs, door de lasten op arbeid te verlagen, door te investeren in een innovatieve en duurzame economie, door het werk beter te verdelen. 

Het gaat ook om 'beter werk'. Werk maakt meer en meer ziek, de burn-outs en het ziekteverzuim nemen ongelooflijk toe. In een job moet genoeg uitdaging zitten, maar mag mensen ook niet leegzuigen. Een goede job is maatwerk, elke werknemer moet het recht hebben op een job die motiveert en die haalbaar is. 

Tenslotte gaat het over een 'eerlijk loon'. De laagste lonen in ons land zijn echt laag, ook bij ons zijn er al working poor. De indexering van de lonen moet beschermd worden, en de lagere lonen verhoogd.

Om die drie redenen is werk een topprioriteit. Want een aangename job met een eerlijk loon, dat mag geen lotje uit de loterij zijn. Dat is waar iedereen recht op heeft.  

En als vierde beleidsdomein, als vierde front zijn er de belastingen. 

Er is iets dat ik niet begrijp aan het huidige systeem. Waar we meer van willen, jobs, belasten we zwaar. Waar we minder van willen, milieuvervuiling, belasten we nauwelijks. Onlogisch en onverstandig.

De belastingen moeten niet omhoog, ze moeten wel rechtvaardiger. Wij verlagen de belastingen op arbeid voor alle lagere en middeninkomens en we verschuiven ze naar milieuvervuiling en de grootste vermogens. 

Ik heb in de Wetstraat zelden meer consensus gehoord dan over het verlagen van belastingen op arbeid. Maar achter die consensus zitten messcherpe verschillen. Er zijn er die de loonlasten willen verlagen door snoeihard te gaan snijden in de pensioenen en de gezondheidszorg. Er zijn er die niet alleen de lasten op de lonen maar ook de lonen zelf willen verlagen, de federale regering is daar trouwens volop mee bezig door hun gepruts aan de index en hun loonmatigingsvoorstellen, dat is ons project niet. 

Ons project is dat we door een slimme verschuiving van de belastingen meer jobs, meer rechtvaardigheid en minder vervuiling realiseren. Dat is de weg die we moeten inslaan.

Beste mensen,

De strategische manoeuvres steken in zo'n verkiezingsstrijd natuurlijk ook altijd de kop op. 

Uit alles blijkt dat de drie traditionele machtspartijen van  christen-democraten, liberalen en socialisten er van dromen om samen een regering te vormen, om gedurende vijf volle jaar de politieke macht onder hen te verdelen: de klassieke tripartite staat in de steigers.

En voor alle duidelijkheid: een klassieke tripartite is niet rood, blauw en oranje. Een klassieke tripartite is grijs en grauw.  Een klassieke tripartite, dat is geen sociaal beleid en ook geen groen beleid.

Een klassieke tripartite dat is verder blijven aanmodderen, dat is meer van het zelfde.  Een klassieke tripartite dat is de ongelijkheid en de onduurzaamheid verder laten groeien.

Dat is niet wat wij willen.

Want neen, het beleid van de regering Di Rupo is niet formidabel.  Ze hebben geen fan-tas-tisch werk neergezet zoals Bruno Tobback triomfantelijk beweert. 

Vraag het aan de duizenden jongeren op zoek naar werk.

Vraag het aan wie moeite heeft om elke maand de energiefactuur te betalen.

Vraag het aan de gezinnen die hun huis wilden isoleren en die hun ondersteuning zijn kwijtgespeeld.

Vraag het aan de bedrijfsleider van de KMO, die moeite doet om hier duurzame tewerkstelling te creëren, maar die toch meer belastingen aan zijn broek heeft dan de multinational.

De traditionele partijen hebben hun kans gekregen om oplossingen uit te werken. Ze hebben hun kans niet gegrepen.

Het is tijd voor beter.

Groen is het breekijzer om het belegen, ongeïnspireerde beleid open te breken. Het breekijzer om eindelijk werk te maken van sociaal en duurzaam beleid.

Het is tijd voor een groene shot adrenaline.

Onze partij is uniek, wij zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke aanpak. We hebben onze beleidsvoorstellen klaar voor de problemen waar mensen mee kampen en die dringend zijn. Groene en betaalbare energie, meer en beter werk, de wachtlijsten aanpakken en eerlijke belastingen.

Aan de ouderen die op een wachtlijst staan zeg ik: we geven u geen ticketje voor de wachtrij, maar we bieden een echte oplossing.

Aan de jongeren die geen job vindt, zeg ik: we zorgen voor meer jobs en voor betere jobs.

Aan de mensen die zuinig zijn met energie en die bezorgd zijn om het milieu, zeg ik: jullie inspanningen zullen we belonen, en samen gaan we recht op ons doel af van schone en betaalbare energie.

Aan de kiezer die vindt dat de belastingen eerlijk moeten verdeeld worden, en dat wie minder vervuilt, minder moet betalen, zeg ik: onze plannen liggen klaar. 

Voor al die mensen is er maar één keuze, en dat is Groen.

Met die boodschap, met ons enthousiasme en met onze ijzersterke kandidaten, gaan wij samen de komende maanden de Vlamingen en de Brusselaars overtuigen.  

Want Groen, dat is "Samen Beter doen". 

Bedankt.