Sonia Parent

22 November 2018

Sonia Parent

Doener & voormalig gemeenteraadslid

Groen Boutersem is zeer trots om de volgende kandidaat te mogen voorstellen. Want zij is de moeder van onze vereniging, heeft vier kinderen en is schooldirectrice. Sonia Parent wil samen met de Boutersemnaar een groene gemeente opbouwen waarin kinderen zich veilig kunnen ontplooien.

“De hete zomer heeft ons getoond dat er werk aan de winkel is inzake milieu en ieder van ons kan daarvoor zijn of haar steentje bijdragen. Alle begin is moeilijk maar niet onmogelijk.”

Sonia wil de gevaarlijke putten en bulten weg uit de fietspaden en wil een menselijkere ruimte creëren voor iedere weggebruiker. Kinderen die zelfstandig naar school kunnen fietsen en ook weer veilig thuis aankomen, dat is wat haar gelukkig maakt. Ook het verbeteren van de luchtkwaliteit en energiebesparend te werk gaan liggen Sonia nauw aan het hart. Zo staat een windmolen volgens haar niet in de weg, maar geeft dat net een mooie meerwaarde aan onze omgeving.