Mathy Vanbuel

07 September 2018

Mathy Vanbuel

Doener

Mathy is 62 en woont aan de Leuvensesteenweg in Roosbeek. Samen met zijn vrouw Sally leidt hij nu al bijna 20 jaar een klein bedrijfje dat projecten uitvoert in de onderwijs-technologische sector. Omdat de meeste van deze projecten in het buitenland, ook in ontwikkelingslanden, plaatsvinden, is hij niet zo veel in het land. Mede daardoor interesseert Mathy zich erg voor die zaken die op het eerste gezicht het plaatselijke belang overstijgen, maar die bij nader toezien op de langere termijn ook lokaal bij U en ons zullen te voelen zijn: onderwijs, ontwikkeling, migratie, leefbaarheid.

Ook lokale burgerinitiatieven voor hulp aan mensen op zoek naar een nieuwe veilige thuis en oorlogsvluchtelingen verdienen de steun van onze lokale instellingen.

Door zijn professionele bezigheden kan Mathy zich nog niet met zijn volle gewicht met het lokale beleid inlaten, maar hij heeft er toch voor gekozen om de Groene lijst te vervoegen, vooral om duidelijk te maken dat hij de ideeën waar Groen voor staat van harte steunt.

Van het gemeentelijke beleid verwacht hij op termijn meer aandacht voor de balans tussen leven en werken. Dat kan immers ook op lokaal vlak door kleine maar creatieve ingrepen die lokale handel, middenstand en kleinschalige voedselproductie en distributie steunen, bijvoorbeeld door de inrichting van de publieke ruimte rond deze zaken. Dit zal meteen ook de verkeersveiligheid in het bijzonder van de plaatselijke en meest kwetsbare weggebruikers ten goede komen.