Klimaatplan Boutersem: Inwoners al aan de slag, voor het bestuur geen prioriteit

31 Juli 2016

Klimaatplan Boutersem: Inwoners al aan de slag, voor het bestuur geen prioriteit

Precies twee jaar geleden ondertekende Boutersem het burgemeestersconvenant. Samen met 60 andere gemeenten uit Vlaams Brabant beloofden ze inspanningen te doen om de CO2-uitstoot te verminderen.  Geen vrijblijvend engagement maar een verbintenis om op een systematische manier een halt toe te roepen aan de klimaatverandering.   Voor ons is het duidelijk dat de meerderheid klimaatbeleid niet serieus neemt. Na twee jaar heeft het gemeentebestuur zelfs nog niet eens de weg gevonden om tot een duurzaam verankerd beleid te komen voor Boutersem. Dit staat in schril contrast met geëngageerde inwoners en verenigingen die ondertussen zelf aan de slag gaan en creatieve voorstellen deden voor de opmaak van een klimaatplan.

Groen Boutersem vraagt een ambitieus klimaatplan op te maken waarbij de gemeente een voortrekkersrol opneemt om enerzijds bestaande initiatieven en creatieve burgers te ondersteunen en anderzijds zelf een voorbeeld te zijn op gebied van duurzaamheid.

Om dit te realiseren vragen we een duurzaamheids- of milieuambtenaar die hiervoor is vrijgesteld. Dit is geen overbodige luxe maar een noodzaakEnergiebesparende maatregelen, de oorzaken van de klimaatverandering aanpakken, betaalt zichzelf op relatief korte termijn terugBovendien kan deze ambtenaar een verbindende en sensibiliserende rol opnemenHet zal niet volstaan om een klimaatplan te laten opmaken door experten (zoals onlangs beslist) als daarnaast de gemeente geen trekkersrol opneemt. De gemeente wil haar klimaatbeleid uitbesteden zonder lokale verankering wat een bijzonder slecht idee is.  Heel wat inwoners doen al inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaanAls gemeente moeten we ons hierbij aansluiten en een positieve dynamiek op gang brengen. Dit kan gerealiseerd worden door een duurzaamheidsambtenaar die hiervoor tijd krijgt."

Bijna 50 gemeenten uit Vlaams Brabant werken al met een eigen klimaatplanInwoners, verenigingen, ondernemers slaan daar samen met de gemeenten de handen in elkaar. Tot op heden ontbrak de politieke wil bij het gemeentebestuur maar we zijn ervan overtuigd dat we dit ook in Boutersem kunnen realiseren.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij

 

Tom Van Vlierberghe

Gemeenteraadslid

[email protected]