Hannelore De Schuyteneer

02 December 2019

Hannelore De Schuyteneer

Voorzitter & lid van BCSD

Hannelore is 32 jaar, groeide op in Kerkom, werkt als opvangjuf en woont in het ouderlijke huis samen met levenspartner Ward, moeder Simone en hun kat.

Natuur is een passie voor Hannelore en ze streeft voor een gezonde, vruchtvolle samenwerking tussen mens en natuur. In haar jeugdjaren werd ze lid van Amnesty International en Natuurpunt om zo haar steentje bij te dragen richting een gezonde, groene wereld met gelijke kansen voor iedereen.

“Het belang van een sterk opgebouwd milieu- en afvalbeleid wordt veel te vaak onderschat. Nochtans leven we samen in een landelijke gemeente rijk aan waardevolle natuurlijke bronnen. Laat ons dit vooral koesteren en met de wereld delen."

Hannelore vecht hedendaags tegen zwerfafval en sluikstorten en pakt dit actief aan. Met behulp van zelfgeschreven artikels en het ondersteunen van het Herstelcafé maakt zij anderen bewust van het grote afvalprobleem, dat zich ook in eigen omgeving vestigt. Daarnaast wandelt Hannelore geregeld tussen de nabijgelegen velden en bossen en houdt ze zo een oogje in het zeil. Afgelegen stukken hebben nu eenmaal meer kans om sluikstorters aan te trekken. Tijdens enkele wandelingen probeert Hannelore wat zwerfafval te verzamelen. Want overal waar je kijkt zie je zoveel stukjes afval liggen. Telkens negerend voorbij wandelen levert een vuile omgeving op. Hannelore wil haar verantwoordelijkheid opnemen en die mogelijkheid ook aan anderen geven. Want het kan anders!

Volgens Hannelore is het milieu- en afvalbeleid van Boutersem aan een grondige update toe.

In januari 2019 legde Hannelore de eed af als afgevaardigde voor Groen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. In december 2019 verkozen de leden van Groen Boutersem Hannelore als voorzitter.