Ellen Vandenbroucke

Ellen Vandenbroucke

Doener

Ellen Vandenbroucke geeft al 17 jaar Duits en Engels op topsportschool Campus Redingenhof in Leuven. Als coördinator van het gezondheids- en internationaliseringsbeleid en begeleider van de leerlingenraad probeert ze veel van de thema’s en waarden die zij belangrijk vindt in haar job te combineren: het aanscherpen van een open, kritische blik op de buitenwereld en de ander, binnen en over onze landsgrenzen, het streven naar een gezonde wereld zonder racisme, het waarborgen van keuzevrijheid om mensen zichzelf te laten vinden en te zijn wie ze zijn, een kritische nieuwsgierigheid die kan leiden tot inspirerende vernieuwing en dit alles met respect voor mens en natuur. 

Herstelcafés, hernieuwbare energie, de deeleconomie? Meer van dat!

Deze West-Vlaamse inwijkeling vindt Boutersem een heel aangename gemeente, met prima faciliteiten. Maar alles kan beter. De mama van Lois (11), Liv en Finn (10), wonend op de Kerkomsesteenweg, stuurt haar kinderen te voet naar school. Met de fiets blijft dit helaas een te gevaarlijke optie. Veel Boutersemnaren delen haar mening dat zwerfvuil moet en kan vermeden worden en campagnes zoals die van Mooimakers juicht ze volmondig toe. En tenslotte wordt inzetten op laagdrempelig participeren aan het gemeentebeleid een must voor de 21ste-eeuwse politiek.